Adoptarea Ordonanței de urgență nr. 302020. Șomajul tehnic

Adoptarea Ordonanței de urgență nr. 30/2020. Șomajul tehnic

Având în vedere emiterea decretului nr. 195/2020 Stabilirea stării de urgență pe întregul teritoriu român, la 18.03.2020, a avut loc o întâlnire guvernamentală organizată în sistemul de teleconferință. În cadrul acestei reuniuni, guvernul român a adoptat ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și finalizarea mai multor acte normative, precum și pentru stabilirea măsurilor în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-Cov-2. Legea normativă a fost publicată pe 21.03.2020 în Monitorul oficial al României Partea I, nr. 231.

Una dintre cele mai importante și relevante măsuri reglementate de Geo nr. 30/2020 se referă la acordarea angajatorilor posibilitatea de a folosi șomajul tehnic, ceea ce implică suspendarea temporară a activității lor, din cauza condițiilor economice/tehnologice/structurale sau similare, fără a face concedieri sau concedieri.

 

În acest sens, în perioada de stat de urgență stabilită de decretul nr. 195/2020 și luând în considerare consecințele determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, angajatorii, care au fost afectați de faptul că sunt puse în poziția de a perturba sau de a reduce activitatea lor, pot suspenda unilateral acordurile de muncă în curs Art 5 Para 1 Litera C) din Codul Muncii.

 

Pentru a accesa această măsură de protecție – atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, angajatorii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții prevăzute în arta XI paragraful 2 din Geo, respectiv:

 

1. Întreruperea temporară totală sau parțială a activității angajatorului din cauza deciziilor emise de autoritățile competente, în perioada de stat de urgență. De asemenea, angajatorul este obligat să obțină un certificat de stat de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Practicilor Business.

 

2. Activitatea angajatorului a fost redusă din cauza consecințelor pandemiei cauzate de Covid-19, iar angajatorul nu poate acoperi costurile personalului pentru toți angajații. Această condiție se dovedește cu o declarație sub responsabilitatea angajatorului că, în luna anterioară depunerii declarației, angajatorul a înregistrat o scădere a veniturilor de minimum 25%, față de veniturile medii obținute în ianuarie-februarie 2020 și Nu poate acoperi toate costurile personalului. Potrivit Art XIV din Geo, o formă de declarație va fi prevăzută prin intermediul ordinului comun al ministrului muncii și al protecției sociale și al ministrului fondurilor europene.

 

Angajatorii care se încadrează în categoria descrisă la punctul 2 pot beneficia de plata indemnizației pentru șomajul tehnic pentru cel mult 75% din personalul care are un contract de muncă continuu în momentul în care Geo intră în vigoare. (21.03.2020)

 

Procesul de stabilire a angajatorului se încadrează în care dintre cele două categorii menționate mai sus nu lipsește ambiguități și obscurități. O astfel de problematică poate apărea, pe de o parte, din cauza interpretării deciziilor emise de autoritățile competente și, pe de altă parte, poate preocupa obținerea certificatului de urgență.

 

În primul rând, deciziile relevante emise de autoritățile competente menționate în GEO sunt, până în prezent, ordonanța militară nr. 1/2020, Ordonanța militară nr. 2/2020 și, recent adoptat, ordonanța militară nr. 3/2020.

 

Ordonanța militară nr. 1/2020 reglementează la Art 1 suspendarea de a servi și consuma alimente și băuturi alcoolice și nealcoolice organizate în restaurante, hoteluri, cafenele sau alte locuri publice. De asemenea, Art 2 afirmă că toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, deviere, activități de jocuri de noroc, tratamente spa și activități de îngrijire personală care au loc în spații închise sunt suspendate.

 

Ordonanța militară nr. 23 Activitatea retailerilor de produse alimentare și a vânzării de produse veterinare sau medicamente și servicii de curățare nu sunt suspendate.

 

Din suspendarea temporară a activității comerciale desfășurate în centrele comerciale în care mai mulți operatori economici efectuează lucrări, potrivit ordonanței militare nr. 3/2020, sunt exceptate următoarele activități: (i) vânzarea de aparate electronice și de acasă de către operatorii economici care asigură livrarea la casa/biroul cumpărătorului; (ii) Vânzarea produselor și serviciilor optice medicale.

 

Ordonanța militară nr. 3/2020 reglementează, de asemenea, suspendarea tuturor zborurilor efectuate de operatorii aerieni către Franța și Germania și din Franța și Germania până la România, din toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura nu se aplică zborurilor făcute cu aeronave de stat, marfă și poștă, servicii medicale umanitare sau de urgență, precum și pentru autorizații tehnice necomerciale. Măsura se aplică din 25 martie 2020, la 23.00, Timpul României.

 

În al doilea rând, în ceea ce privește obținerea unui certificat de stat de urgență, potrivit Art 12 din Decretul nr. 195/2020, Problemele Ministerului Economiei, Energiei și Practicii Businene, la cererea companiilor care au fost afectate de Covid -19, certificatul de stat de urgență bazat pe dovada documentată – așa cum s -a descris anterior într -un articol https://www.juridice.ro/676612/acordarea-certificatelor-de-situatie-de-urgenta-csu.html.

 

Prin urmare, Ministerul Economiei, Energiei, Practicii de afaceri a emis ordinul nr. 791/2020 cu privire la emiterea certificatelor de stat de urgență (ESC) de către Ministerul Economiei, Energiei, Practicii de afaceri, la cererea operatorilor economici care au fost afectați de Covid-19 publicate în Monitorul oficial al României nr. 248/25.03.2020 („Comanda nr. 791/2020”).

 

Conform ordinului nr. 791/2020, cererea de obținere a certificatului de stat de urgență este trimisă online, prin încărcarea pe platforma http://prevenire.gov.ro/. Emiterea certificatului se va face automat, online, după ce sistemul validează cererea.

 

De asemenea, comanda nr. 71 la deciziile aplicate de autoritățile competente, conform legii, în perioada de stat de urgență; (ii) Tipul 2 (galben)-Pentru solicitanții care solicită certificatul pe baza unei declarații sub responsabilitatea solicitantului, că au înregistrat o scădere a veniturilor de minim 25%, față de veniturile medii obținute în ianuarie-februarie 2020.

 

Rezultă că certificatul de stat de urgență este emis pentru ambii (i) angajatorii care au fost obligați să perturbe temporar, total sau parțial, activitatea lor, din cauza măsurilor aplicate de autoritățile competente și (ii) angajatorii care și -au redus activitatea și au avut a înregistrat o scădere a veniturilor minime, față de veniturile medii obținute în ianuarie-februarie 2020.

 

În acest sens, observăm o non-corelație cu prevederile de artă. Xi din Geo nr. 30/2020, care nu reglementează obținerea certificatului de stat de urgență de către operatorii economici incluși în a doua categorie, după cum am menționat mai sus.

 

În ceea ce privește mecanismul schemei de șomaj tehnic, conform Art 52, paragraful 1 litera c) din Codul muncii, din cauza consecințelor determinate de Coronavirus SARS-CoV-2, angajatorul emite o decizie care suspendă acordurile de muncă în curs de desfășurare ; Această decizie este comunicată angajaților.

 

În perioada de stat de urgență stabilită de decretul nr. 195/2020, în timp ce contractul de muncă este suspendat prin voința angajatorului, angajații companiei care îndeplinește condițiile prevăzute mai sus, beneficiul unei indemnizații.

 

Un aspect important legat de indemnizație în ceea ce privește valoarea acesteia. În acest sens, dispozițiile GEO au stabilit că valoarea indemnizației este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Cu toate acestea, statul acoperă fondurile de securitate a șomajului cel mult 75% din salariul salariului mediu stabilit pentru anul 2020 de legea nr. 6/2020 cu privire la bugetul fondurilor de securitate socială.

 

Indemnizația nu este scutită de reținerea și plata impozitului pe venit, contribuția de asigurare socială de stat și contribuția la asigurarea de sănătate socială. Declarația privind obligațiile de plată este prezentată în funcție de Art. 147 din Legea nr. 227/22 De asemenea, este necesar să menționăm asta în conformitate cu arta. XI paragraful (8) din GEO, nu se datorează nicio contribuție de asigurare pentru muncă.

 

ANEXA NR. 1, 2 și 3 din GEO sunt reprezentate de formulare de revendicare pentru rambursarea alocației, precum și formularele de listă referitoare la angajații ale căror acorduri de muncă trebuie suspendate. Aceste formulare afirmă necesitatea depunerii certificatului de stat de urgență/Declarația sub responsabilitatea solicitantului. Astfel de documente trebuie să fie prezentate agenției de muncă județene/ București.

 

Art XII din Geo afirmă că aceste documente trebuie să fie transmise pe parcursul e -mailului la agențiile situate în zona în care angajatorii au birourile înregistrate. Documentele vor fi prezentate în luna continuă pentru plata indemnizației corespunzătoare lunii anterioare, conform Art XIII de la GEO.

Mai mult decât atât, GEO prevede, de asemenea, că profesioniștii, reglementați de legea nr. 287/2009 cu privire la codul civil care nu au statutul angajatorilor și își întrerupe activitatea în totalitate sau parțial pe baza deciziilor autorităților luate în contextul statului de urgență, primesc o indemnizație egală cu salariul de bază brut din țară garantat în plata stabilită pentru 2020; Aceste alocații vor fi suportate de bugetul general consolidat.

 

În cele din urmă, se poate concluziona că legiuitorul se concentrează pe asigurarea prevenirii, astfel încât să evite un număr semnificativ de concedieri, oferind sprijin financiar angajaților din șomajul tehnic. În ceea ce privește modul de implementare a acestei soluții, în practică, anumite probleme pot fi prefigurate, derivate, în special, din plata și rambursarea indemnizației lunare de către angajator.